previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

politika / Política

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
debata el debate
vláda el gobierno
národ la nación
prezident el presidente
předseda el presidente
představitel el representante
společnost la sociedad
politika política
moc poder
komunismus comunismo
konzervatismus conservadorismo
liberalismus liberalismo
socialismus socialismo
kapitalismus capitalismo
fašismus fascismo
diktatura la dictadura
hlava státu la cabeza de estado