previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

mechanika / Mecánica

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
rychlost la velocidad
objem el volumen
síla la fuerza
hmotnost la masa
zrychlení la aceleración
rozkmit la amplitud
páka la palanca
otočný bod fulcro
břemeno la carga
hybnost La Cantidad de Movimiento
píst el pistón
projektil el proyectil
kladka la polea
kyvadlo el péndulo