previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

části knihy / Partes de un Libro

Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
fráze la frase
věta la oración
slovo la palabra
interpunkce la puntuación
odstavec el párrafo
kapitola el capítulo
dialog el diálogo
vyjádření la expresión
písmeno la letra
obsah el contenido
seznam el índice
název el título