Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

krátké fráze 2 / Frases cortas 2
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
pravidelně Regularmente
závisející Depende de
stejně pěkný Tan bonito como bonito para cosas/simpático para personas
pracující pro Trabajando para
tolik Tantos Tantas (femenino)
kromě A parte de
takže para que
V každém případě De cualquier modo
Je to povoleno? Está permitido?
moment Un momento
Obyčejní lidé Gente normal
Návyk El habito
být velmi zaneprázdněný Estar muy ocupado
Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná Estoy ocupado
A tak dále y así sucesivamente
Na prvním místě En primer lugar
Mít obavy Estar preocuapado