Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do španělština

být a mít / Ser y tener
Podívejte se na fráze čeština do španělština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština španělština
fráze poznámka fráze poznámka
já jsem yo soy
ty jsi tú eres
on je él es
my jsme nosotros somos
vy jste used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. vosotros sois España
oni jsou ellos son
já mám yo tengo
ty máš tú tienes
on má él tiene
my máme nosotros tenemos
vy máte used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. vosotros tenéis España
oni mají ellos tienen