Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do francouzština

osobní finance / les finances personnelles
Podívejte se na fráze čeština do francouzština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština francouzština
fráze poznámka fráze poznámka
účet le compte
banka la banque
peníze l'argent
výběr le retrait
platba le paiement
hotovost l'argent liquide
kredit le crédit
dluh le débit
úrok l'intérêt
výpis le relevé bancaire
hypotéka l'hypothèque fem.
rozpočet le budget
investice l'investissement masc.
akcie les actions fem.
kreditní karta la carte de crédit
stavební spořitelna la société de BTP bâtiments et travaux publics