Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do francouzština

pohyb / le mouvement
Podívejte se na fráze čeština do francouzština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština francouzština
fráze poznámka fráze poznámka
jít marcher
utíkat courir
plavat nager
letět voler
spadnout tomber
uklouznot glisser
valit se rouler
táhnout tirer
strkat pousser
skočit sauter
kopnout donner un coup de pied
tančit danser