previous(předchozí seznam) next(další seznam)

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do francouzština

delší fráze 1 / Locutions plus longues 1

Podívejte se na fráze čeština do francouzština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština francouzština
fráze poznámka fráze poznámka
Pokud se nemýlím Si je ne me trompe pas
Připadá mi to zábavné Cela me paraît amusant
Jsme oba spokojeni Nous sommes tous les deux satifaits e
Pokud to půjde dobře Si cela se passe bien
Užili jsme si to Nous nous sommes amusés
Máte štěstí s počasím Tu as de la chance avec le temps
být zaneprázdněný s Etre occupé à
Angažuje se v divadle Elle est impliquée dans le théâtre
Šílíme z ... On est dingue de ...
Nemohl to vystát Il ne pouvait pas le supporter
Mýlit se se tromper
Pokud se nemýlím Si je ne me trompe pas