Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

podnikání / Gli affari

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
smlouva il commercio
la competizione
il contratto
annuncio pubblicitario
Vyberte správnou odpověď