Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

podnikání / Gli affari
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
reklama l'annuncio pubblicitario
obchod l'affare
výbor il comitato
konkurence la competizione
firma la società
rozvoj lo sviluppo
distribuce la distribuzione
průmysl l'industria
trh il mercato
organizace l'organizzazione
kancelář l'ufficio
smlouva il contratto
jednání la negoziazione
obchod il commercio