Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

obchodní finance / Affari e finanza
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění l'assicurazione la
kapitál il capitale
pohyb hotovosti il flusso di denaro
daň la tassa
účetní il commercialista
zisk il profitto
schodek il disavanzo
účty i conti correnti
aktiva il patrimonio
obrat il giro d'affari di
znehodnocení il deprezzamento
dividenda il dividendo
předpověď la previsione
závazky i debiti
režijní náklady le spese generali
úroková sazba il tasso di interesse
konečný účet il bilancio