Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

interaktivní / interattivo
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
sledovat inseguire
soutěžit completare
vyhrát vincere
prohrát být poražen perdere essere sconfitti
milovat se fare l'amore
provázet guidare
odměnit ricompensare
pomáhat aiutare
zeptat se chiedere
dovolit permettere
bojovat combattere