Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

základy matematiky / basi della matematica
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání la somma
odčítání la sottrazione
dělení la divisione
násobení la moltiplicazione
součet la somma
výsledek il risultato
celková částka il totale
nekonečno l'infinito
nula zero
koeficient il rapporto
trojúhelník il triangolo
čtverec il quadrato
obdélník il rettangolo
kruh il cerchio
algebra algebra
geometrie geometria
výpočet il calcolo