Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do italština

čísla a zlomky / numeri e frazioni
Podívejte se na fráze čeština do italština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština italština
fráze poznámka fráze poznámka
dělitel il divisore
zlomek la frazione
obrat la funzione inversa
čitatel il numeratore
kvocient il quoziente
jmenovatel il denominatore
násobek il multiplo
začátek il numero primo
součin il prodotto
převrácená hodnota il reciproco