Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do dánština

deset až devatenáct / tien tot negentien
Podívejte se na fráze čeština do dánština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština dánština
fráze poznámka fráze poznámka
deset tien
jedenáct elf
dvanáct twaalf
třináct dertien
čtrnáct veertien
patnáct vijftien
šestnáct zestien
sedmnáct zeventien
osmnáct achttien
devatenáct negentien