Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do dánština

vzdělání / het onderwijs
Podívejte se na fráze čeština do dánština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština dánština
fráze poznámka fráze poznámka
algebra algebra
počty rekenen
biologie biologie
chemie chemie
zeměpis aardrijkskunde
geologie geologie
geometrie geometrie
metematika wiskunde
fyzika fysica
fyziologie fysiologie
psychologie psychologie
zoologie dierkunde
historie geschiedenis
politika politiek
sociologie sociologie
hudba muziek
umění kunst
vzdělání het onderwijs
ekonomika economie
jazyky talen