Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do dánština

náboženství a víra / godsdienst en geloof
Podívejte se na fráze čeština do dánština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština dánština
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství de godsdienst
víra het geloof
modlitba het gebed
obřad de ceremonie
duch de geest
duše de ziel
bůh de god
kněz de priester
duchovní het goddelijk
svatý het heilig
nebe de hemel
peklo de hel
věčný het eeuwig
stvořitel de schepper