Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

deset až devatenáct / dziesięć do dziewiętnastu
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
deset dziesięć
jedenáct jedenaście
dvanáct dwanaście
třináct trzynaście
čtrnáct czternaście
patnáct piętnaście
šestnáct szesnaście
sedmnáct siedemnaście
osmnáct osiemnaście
devatenáct dziewiętnaście