English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

deset až devatenáct / dziesięć do dziewiętnastu

Česko-polské fráze

Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
deset dziesięć
jedenáct jedenaście
dvanáct dwanaście
třináct trzynaście
čtrnáct czternaście
patnáct piętnaście
šestnáct szesnaście
sedmnáct siedemnaście
osmnáct osiemnaście
devatenáct dziewiętnaście