Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

obchodní finance / biznes, finanse
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění ubezpieczenie
kapitál kapitał
pohyb hotovosti przepływ gotówki
daň podatek
účetní księgowy
zisk zysk
schodek deficyt
účty księgowość
aktiva majątek aktywa
obrat obrót
znehodnocení spadek wartości
dividenda dywidenda
předpověď prognoza
závazky należności
režijní náklady koszty ogólne
úroková sazba stopa procentowa
konečný účet zestawienie bilansowe