English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

obchodní finance / biznes, finanse

Česko-polské fráze

Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění ubezpieczenie
kapitál kapitał
pohyb hotovosti przepływ gotówki
úroková sazba stopa procentowa
daň podatek
účetní księgowy
zisk zysk
schodek deficyt
účty księgowość
aktiva majątek aktywa
obrat obrót
konečný účet zestawienie bilansowe
znehodnocení spadek wartości
dividenda dywidenda
předpověď prognoza
závazky należności
režijní náklady koszty ogólne