English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

náboženství a víra / religia i wiara

Česko-polské fráze

Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství religia
víra wiara
modlitba modlitwa
obřad obrzęd
duch duch
duše dusza
bůh bóg
kněz ksiądz
duchovní boski
svatý święty
nebe niebo
peklo piekło
věčný wieczny
stvořitel stwórca