Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

algebra a aritmetika / algebra i arytmetyka
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
priblížnost obliczenie przybliżone
konstanta liczba stała
veličina wielkość
člen człon
neznámý niewiadoma
proměnný zmienna
uzel punkt węzłowy
arbitrární bezwzględny
opakující se dziesiętny