English Nederlands Français Español Português Русский Deutsch italiano polski Català Ελληνικά 普通话(中文/汉语) 日本語 मराठी Svenska Türkçe Română
previous(předchozí seznam) next(další seznam)

základy matematiky / podstawy matematyki

Česko-polské fráze

Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání dodawanie
odčítání odejmowanie
dělení dzielenie
násobení mnożenie
součet suma
výsledek wynik
celková částka suma ogólna
nekonečno nieskończoność
nula zero
koeficient współczynnik
trojúhelník trójkąt
čtverec kwadrat
obdélník prostokąt
kruh koło
algebra algebra
geometrie geometria
výpočet obliczenie