Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do polština

krátké fráze 2 / krótkie zwroty 2
Podívejte se na fráze čeština do polština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština polština
fráze poznámka fráze poznámka
pravidelně regularnie
závisející zależnie
stejně pěkný Tak miłe
pracující pro Pracować dla
tolik Tak wiele
kromě poza tym
takže tak, że
V každém případě W każdym razie
Je to povoleno? Czy to dozwolone?
moment jedna chwilka
Obyčejní lidé Zwykli ludzie
Návyk Nawyk
být velmi zaneprázdněný być bardzo zajętym
Jsem zaneprázdněný this is masculine form; feminine: Jsem zaneprázdněná Jestem zajęty/zajęta
A tak dále I tak dalej
Na prvním místě Na pierwszym miejscu
Mít obavy Martwić się