Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do portugalština

základy matematiky / princí­pios da matemática
Podívejte se na fráze čeština do portugalština níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština portugalština
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání a adição
odčítání a subtração
dělení a divisão
násobení a multiplicação
součet a soma
výsledek o resultado
celková částka o total
nekonečno o infinito
nula o zero
koeficient a proporção
trojúhelník o triângulo
čtverec o quadrado
obdélník o retângulo
kruh o cí­rculo
algebra a álgebra
geometrie a geometria
výpočet o cálculo