Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do rumunsky

deset až devatenáct / de la zece la nouăsprezece
Podívejte se na fráze čeština do rumunsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština rumunsky
fráze poznámka fráze poznámka
deset zece
jedenáct unsprezece
dvanáct doisprezece
třináct treisprezece
čtrnáct patrusprezece
patnáct cincisprezece
šestnáct şaisprezece
sedmnáct şaptesprezece
osmnáct optsprezece
devatenáct nouăsprezece