Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do rumunsky

náboženství a víra / religie şi credinţă
Podívejte se na fráze čeština do rumunsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština rumunsky
fráze poznámka fráze poznámka
náboženství religia
víra credinţa
modlitba rugăciunea
obřad ceremonia
duch spiritul
duše sufletul
bůh Dumnezeu zeul
kněz preotul
duchovní divin
svatý sfânt
nebe raiul
peklo iadul
věčný eternul
stvořitel creatorul