Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do rumunsky

základy matematiky / bazele matematicii
Podívejte se na fráze čeština do rumunsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština rumunsky
fráze poznámka fráze poznámka
sčítání adunarea
odčítání scăderea
dělení împărţirea
násobení înmulţirea
součet suma
výsledek rezultatul
celková částka totalul
nekonečno infinitul
nula zero
koeficient raportul
trojúhelník triunghiul
čtverec pătratul
obdélník dreptunghiul
kruh cercul
algebra algebra
geometrie geometria
výpočet calculul