Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

barvy / цвета

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština ruština
zelená