Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do ruština

měsíce / месяца

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština ruština
fráze poznámka fráze poznámka
leden декабрь
апрель
январь
март
Vyberte správnou odpověď