Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do švédsky

obchodní finance / företagsekonomi
Podívejte se na fráze čeština do švédsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština švédsky
fráze poznámka fráze poznámka
pojištění försäkring
kapitál kapital
pohyb hotovosti kassaflöde
daň skatt
účetní revisor
zisk vinst
schodek underskott
účty konton
aktiva tillgångar
obrat omsättning
znehodnocení värdeminskning
dividenda utdelning
předpověď prognos
závazky skulder
režijní náklady allmänna omkostnader
úroková sazba räntesats
konečný účet balansräkning