Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do švédsky

právo / lag
Podívejte se na fráze čeština do švédsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština švédsky
fráze poznámka fráze poznámka
úřad auktoritet
právo lag
zločin brott
policie polis
spravedlnost rättvisa
soud domstol
přestupek lagöverträdelse
obvinění anklagelse
právník advokat
zločinec brottsling
tvrzení před soudem påstående
obviněný anklagad
vězení fängelse
soudce domare
rozsudek dom
soudní řízení domstolsmål