Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do švédsky

části knihy / delar av en bok
Podívejte se na fráze čeština do švédsky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština švédsky
fráze poznámka fráze poznámka
fráze fras
věta mening
slovo ord
interpunkce interpunktion
odstavec stycke
kapitola kapitel
dialog dialog
vyjádření uttryck
písmeno bokstav
obsah innehåll
seznam innehållsförteckning
název titel