Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do turecky

položit a vzít / koymak ve almak
Podívejte se na fráze čeština do turecky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština turecky
fráze poznámka fráze poznámka
položím Koyarım
položíš Koyarsın
položí Koyar
položíme Koyarız
položíte used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. Koyarsınız çoğul
položí Koyarlar
vezmu Alırım
vezmeš Alırsın
vezme Alır
vezmeme Alırız
vezmete used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. Alırsınız çoğul
vezmou Alırlar