Català Deutsch Ελληνικά English Español Français italiano Nederlands polski Português Română Русский Svenska Türkçe

Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do turecky

být a mít / olmak ve sahip olmak
Podívejte se na fráze čeština do turecky níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)

(Musíte napsat každou odpověď)

čeština turecky
fráze poznámka fráze poznámka
já jsem Ben
ty jsi Sen
on je O
my jsme Biz
vy jste used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. Siz çoğul
oni jsou Onlar
já mám Ben sahibim
ty máš Sen sahipsin
on má O sahip
my máme Biz sahibiz
vy máte used also when addressing one person formally, e.g. Someone you don't know very well, someone older then you, your boss or teacher etc. Siz sahipsiniz çoğul
oni mají Onlar sahipler