Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

barvy / 颜色

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
světlá 浅色 qiăn sè
蓝色 lán sè
红色 hóng sè
灰色 huī sè
Vyberte správnou odpověď