Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

Tady jsou vaše fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština). Číslo u každého seznamu ukazuje, kolik slov a frází v něm je. Pokračujte kliknutím na jméno seznamu.

základní

barvy / 颜色 (13) konverzace / 对话 (14) od nuly do devíti / 从零到九 (10) měsíce / 月份 (12) být a mít / 是和有 (12) oblečení / 衣服 (15) dny v týdnu / 星期 (7) deset až devatenáct / 十到十九 (10) dělat a vypadat / 做和看起来 (12) jít a přijít / 去和来 (12) položit a vzít / 放和拿 (12) dvacet a víc / 二十及以上 (12)

doma

snídaně / 早餐 (14) nápoje / 饮料 (13) ovoce a zelenina / 水果和蔬菜 (16) předměty pro domácnost / 家用物品 (18) čas jídla / 进餐时间 (15) koupelna / 浴室 (11) ložnice / 卧室 (8) počítač / 电脑 (9) dům / 房子 (14) kuchyň / 厨房 (16) obývák / 客厅 (11) večeře / 晚餐 (17) studium / 书房 (9)

příroda

tělo 1 / 身体1 (14) uvnitř těla / 身体内部 (10) savci / 哺乳动物 (15) materiály / 材料 (11) kovy a minerály / 金属和矿物 (9) další tvorové / 更多生物 (13) rostliny / 植物 (11) tělo 2 / 身体2 (15) země / 地球 (12) živly / 元素 (12) hlava / 头 (11) na obloze / 天体 (10)

společnost

podnikání / 商务 (14) ve městě / 城镇周围 (12) v práci / 工作 (14) obchodní finance / 商务金融 (17) ekonomika / 经济 (17) vzdělání / 教育 (20) na ulici / 在街上 (11) na cestě / 在路上 (15) osobní finance / 个人财务 (16) politika / 政治 (17) náboženství a víra / 宗教和信仰 (14) právo / 法律 (16) doprava / 运输 (12) zdravotnické profese / 健康行业 (10) různé profese / 其它行业 (13) státní zaměstanci / 公务员 (9) umělci / 艺术家 (9) pracovníci / 工人 (9)

činnosti

činnosti 1 / 行动1 (9) činnosti 2 / 行动2 (10) interaktivní / 互动性的 (11) pohyb / 行动 (12) majetek / 财产 (9) zvuk / 声音 (11) ústa / 嘴 (9) smysly / 感觉 (8) zkáza / 破坏 (10) emoce / 情感 (7)

odborná slova

algebra a aritmetika / 代数和算术 (9) geometrie a trigonometrie / 几何和三角学 (10) základy matematiky / 数学基础 (17) čísla a zlomky / 数目和分数 (10) části knihy / 书的局部 (12) mechanika / 机械学 (14)

různé

milníky / 里程碑 (15) směr a poloha / 方向和位置 (14) morální vlastnosti / 道德品质 (11) lidé / 人们 (14) čas / 时间 (14) popis vzhledu / 视觉描述 (10) krátké fráze 1 / 短惯用语1 (16) krátké fráze 2 / 短惯用语2 (17) delší fráze 1 / 长惯用语1 (12) delší fráze 2 / 长惯用语2 (12) delší fráze 3 / 长惯用语3 (9) tělesné vlastnosti / 形体素质 (16) pocity a emoce / 感觉和情感 (16)