Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)delší fráze 3 / 长惯用语3

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
Máš v úmyslu mu napsat? 你要给他写信吗? nĭ yào gěi tā xiě xìn ma?
V tom s tebou souhlasím 关于事实我赞同你 guān yú shì shí wŏ zàn tóng nĭ
Ta dvě slova jsou skoro stejná 这两个词几乎一样 zhè liăng gè cí jĭ hū yí yàng
Ty dvě tabulky jsou úplně stejné 这两张桌子完全一样 zhè liăng zhāng zhuō zĭ wán quán yí yàng
Je těžké změnit zvyk 改变习惯很困难 găi biàn xí guàn hěn kùn nán
Pamatuji si, když jsme ho naposled viděli 我记得最后一次见他 wŏ jì dé zuì hòu yī cì jiàn tā
Když si to zapíšeš, snáz si to zapamatuješ 如果你写下来就容易记住 rú guŏ nĭ xiě xià lái jiù róng yì jì zhù 俗语 - sú yŭ - "好记忆不如烂笔头" - hăo jì yì bù rú làn bĭ tóu
Ať se to stane kdykoliv 任何时候都可能发生 rèn hé shí hòu dōu kě néng fā shēng
Tento je právě tak pěkný jako tamten 这个和那个一样好 zhè gè hé nà gè yí yàng hăo