Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)tělesné vlastnosti / 形体素质 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
tlustý masculine pàng
hubený masculine shòu
vysoký masculine gāo
malý masculine gender ăi 身高 - shēn gāo
silný masculine gender 强壮的 qiáng zhuàng de
slabý masculine gender 虚弱的 xū ruò de
velký masculine gender
malý masculine gender xiăo
dlouhý masculine gender cháng
krátký masculine gender duăn 长度 - cháng dù
hluboký masculine gender shēn
mělký masculine gender qiăn
vysoký masculine gender gāo
nízký masculine gender
těžký masculine gender zhòng
lehký masculine gender qīng