Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)od nuly do devíti / 从零到九 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
nula líng
jedna
dva èr
tři sān
čtyři
pět
šest liù
sedm
osm
devět jiŭ