Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)vzdělání / 教育 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
algebra 代数 dài shù
počty 算术 suàn shù
biologie 生物学 shēng wù xué
chemie 化学 huà xué
zeměpis 地理 dì lĭ
geologie 地质学 dì zhì xué
geometrie 几何 jĭ hé
metematika 数学 shù xué
fyzika 物理 wù lĭ
fyziologie 生理学 shēng lĭ xué
psychologie 心理学 xīn lĭ xué
zoologie 动物学 dòng wù xué
historie 历史 lì shĭ
politika 政治 zhèng zhì
sociologie 社会学 shè huì xué
hudba 音乐 yīn yuè
umění 艺术 yì shù
vzdělání 教育 jiào yù
ekonomika 经济 jīng jì
jazyky 语言 yŭ yán