Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)základy matematiky / 数学基础 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
sčítání 加法 jiā fă
odčítání 减法 jiăn fă
dělení 除法 chú fă
násobení 乘法 chéng fă
součet
výsledek 结果 jié guŏ
celková částka 合计 hé jì
nekonečno 无穷大 wú qióng dà
nula líng
koeficient 比率 bĭ lǜ
trojúhelník 三角形 sān jiăo xíng
čtverec 正方形 zhèng fāng xíng
obdélník 长方形 cháng fāng xíng
kruh yuán
algebra 代数 dài shù
geometrie 几何 jĭ hé
výpočet 计算 jì suàn