Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)ve městě / 城镇周围 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
budova 建筑物 jiàn zhù wù
kostel 教堂 jiào táng
nemocnice 医院 yī yuàn
knihovna 图书馆 tú shū guăn
škola 学校 xué xiào
stanice 车站 chē zhàn
park 公园 gōng yuán
radnice 市政厅 shì zhèng tīng
bazén 游泳池 yóu yŏng chí
sportovní hala 体育馆 tĭ yù guăn
pošta 邮局 yóu jú
policejní stanice 警察局 jĭng chá jú