Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)náboženství a víra / 宗教和信仰 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
náboženství 宗教 zōng jiào
víra 信仰 xìn yăng
modlitba 祈祷 qĭ dăo
obřad 仪式 yí shì
duch 精神 jīng shén
duše 灵魂 líng hún
bůh 上帝 shàng dì
kněz 教士 jiào shì
duchovní 牧师 mù shī
svatý 神圣的 shén shèng de
nebe 天堂 tiān táng
peklo 地狱 dì yù
věčný 永恒的 yŏng héng de
stvořitel 造物主 zào wù zhŭ