Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

previous(předchozí seznam)na cestě / 在路上 next(další seznam)

Podívejte se na fráze čeština do čínština (mandarínština) níže. Zkuste si je zapamatovat, potom přejděte přes jeden z těchto odkazů na cvičení slovní zásoby.

(Není vyžadováno zapisování)
(Musíte napsat každou odpověď)
čeština čínština (mandarínština)
fráze poznámka fráze Pinyin poznámka
dálnice 高速公路 gāo sù gōng lù
silnice 公路 gōng lù
auto 汽车 qì chē
autobus 公共汽车 gōng gòng qì chē
nákladní vůz 卡车 kă chē
most qiáo
nehoda 事故 shì gù
objížďka 转移 zhuăn yí
křižovatka 路口 lù kŏu
tunel 隧道 suì dào
značka 路标 lù biāo
práce na silnici 道路工程 dào lù gōng chéng
semafor 红绿灯 hóng lǜ dēng
kamera na měření rychlosti 车速监视照相机 chē sù jiàn shì zhào xiàng jī
dopravní zácpa 交通堵塞 jiāo tōng dŭ sè