Fráze a cvičení slovní zásoby čeština do čínština (mandarínština)

konverzace / 对话

Můžete odpovědět na otázku níže?
čeština čínština (mandarínština)
Jsem z Francie