Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Δέκα μέχρι δεκαεννέα / Del deu al dinou next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Δέκα deu
Έντεκα Έντεκα onze
Δώδεκα dotze
Δεκατρία tretze
Δεκατέσσερα catorze
Δεκαπέντε quinze
Δεκαέξι Δεκάξι setze
Δεκαεπτά Δεκαεφτά disset
Δεκαοκτώ Δεκαοχτώ divuit
Δεκαεννέα Δεκαεννιά dinou