Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στη δουλειά / A la Feina next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο συνάδελφος el company de feina
ο μισθός el sou
ο διευθυντής el cap
ο υπάλληλος l'empleat
η σύσκεψη la reunió
η αναφορά l'informe
ο χαρτοφύλακας la cartera
ο πελάτης el client
η αργία les vacances
η σύνταξη la pensió
το εμπόριο el comerç
το προσόν la qualificació
το επάγγελμα la professió
το διάλειμμα φαγητού l'hora de dinar