Φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εκπαίδευση / Educació next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Καταλανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Καταλανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η άλγεβρα Àlgebra
η αριθμητική Aritmètica
η βιολογία Biologia
η χημεία Química
η γεωγραφία Geografia
η γεωλογία Geologia
η γεωμετρία Geometria
τα μαθηματικά Matemàtiques
η φυσική Física
η φυσιολογία Fisiologia
η ψυχολογία Psicologia
η ζωολογία Zoologia
η ιστορία Història
η πολιτική Ciències Polítiques
η κοινωνιολογία Sociologia
η μουσική Música
οι τέχνες Art a l'escola els alumnes estudien Visual i Plàstica
η εκπαίδευση Educació
τα οικονομικά Economia
οι γλώσσες Llengües també idiomes